Wyznacz wartości a i b współczynników wielomianu W (x) = x+ ax2+ bx +1 wiedząc, że W (2) = 7 oraz, że reszta z dzielenia W (x) przez (x - 3) jest równa 10.