Rozwiąż nierówność x- x - 2  ≤ 0.

 

Odpowiedź: ...