Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb  x, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5 jest równa 3. Wtedy

A. x=2 B. x=3 C. x=4 D. x=5