Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5 x 3 x 4 jest równe

A. 94 B. 60 C. 47 D. 2