Punkty A = (-5,2) i B = (3,-2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Obwód tego trójkąta jest równy

A. 30 B.  C.  D. 36