Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y = -3+ 5 jest równy:

A. -¹⁄3 B. -3 C. ¹⁄3 D. 3