Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i  9. Długość odcinka AD jest równa

 

A. 2 B. 3  C. 5 D. 6