Kąt α jest ostry i sin α3/4. Wartość wyrażenia 2- cosα jest równa

A. 25/16 B. 3/2 C. 17/16 D. 31/16