Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa

A. 7 B. 14  C. 21 D. 28