W ciągu geometrycznym (an) dane są: a= 3 i a= 24. Iloraz tego ciągu jest równy

A. 8 B. 2 C.  ¹⁄8 D.