Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji = ƒ(x).

 

Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?

A. ƒ(x) = 0 B. ƒ(x) = 1 C. ƒ(x) = 2 D. ƒ(x) = 3