Prosta o równaniu y = -2x + (3m + 3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,2). Wtedy 

A. = -²⁄3 B. = - ¹⁄3 C. = ¹⁄3 D. 5/3