Do zbioru rozwiązań nierówności (- 2)(+ 3) < 0 należy liczba 

A.  B. 7  C. 4  D. 1