Rozwiązaniem równania   jest

A. 1 B.  7/3 C. /7 D. 7