Dane są wielomiany W(x)=-2x+ 5x - 3 oraz (x) = 2x+ 12x. Wielomian W(x) + P(x) jest równy

A. 5x+ 12x - 3
B. 4x+ 5x+ 12x - 3
C. 4x+5x+ 12x - 3
D. 4x+ 12x- 3