Wymień cztery obszary życia, które objęła moda na francuszczyznę.

...