Rada udzielona młodej pannie jest

A. zgubna.
B. złośliwa.
C. życzliwa.
D. szydercza.