Ten, kto czyni bacznie, to człowiek, który

A. działa lekkomyślnie.
B. postępuje z rozwagą.
C. podporządkowuje się innym.
D. cechuje się brakiem rozsądku.