Moda jest tyran. Zastosowany środek stylistyczny to

A. epitet.
B. kontrast.
C. apostrofa.
D. przenośnia.