Światło w obrazie

A. oświetla równomiernie wszystkie postacie.
B. akcentuje jednakowo wszystkie przedmioty.
C. wyróżnia niektóre postacie kobiet i mężczyzn.
D. wydobywa z tła obrazy zawieszone na ścianie.