Postacie na obrazie ubrane są według wzorów obowiązujących w XVII-wiecznej modzie hiszpańskiej. Modę tę cechuje

A. prostota.
B. surowość.
C. przepych.
D. skromność.