Ubiory oraz wnętrze są zgodne z kanonami mody

A. dworskiej.
B. rycerskiej.
C. plebejskiej.
D. mieszczańskiej.