Wyraz zetempowski został utworzony z pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład nazwy

A. Związek Młodzieży Polskiej.
B. Związek Młodzieży Wiejskiej.
C. Związek Harcerstwa Polskiego.
D. Związek Młodzieży Socjalistycznej.