Za czasów okupacji hitlerowskiej buty z cholewami oznaczały sympatyzowanie z podziemnymi organizacjami.

Wyraz okupacja użyty w powyższym zdaniu odnosi się do okresu

A. 1914-1918.
B. 1939-1945.
C. 1945-1956.
D. 1968-1989.

.