Teresa Kuczyńska uzyskała bliższy kontakt z czytelnikami, stosując w narracji

A. równoważniki zdań.
B. 1. osobę liczby mnogiej.
C. zdania podrzędnie złożone.
D. 3. osobę liczby pojedynczej.