Słowa: Kto przechodzi obok mody, przechodzi obok życia w kontekście całego tekstu # oznaczają, że moda

A. narzuca ludziom poglądy i sposób życia.
B. jest przeszkodą w doświadczaniu życia.
C. jest źródłem informacji o życiu człowieka.
D. odsuwa człowieka od spraw związanych z życiem.