Stwierdzenie: Współcześnie jesteśmy zewnętrznie w pełni zdemokratyzowani w kontekście akapitu oznacza, że

A. wszyscy mamy wpływ na rozwój mody.
B. ubieramy się wszyscy w taki sam sposób.
C. wybierając styl ubierania się, uznajemy wolę większości.
D. mamy prawo do indywidualnych upodobań w sferze mody.