Fanatyzm, np. dżinsowy, przejawia się w

A. narzucaniu innym własnych upodobań.
B. tolerancji wobec innych przekonań.
C. akceptacji ludzi o odmiennych poglądach.
D. krytycznym odnoszeniu się do własnych gustów.