Pierwsi zwolennicy dżinsowej mody wyrażali swoim ubiorem przede wszystkim 

A. tęsknotę za utraconą przeszłością.
B. sprzeciw wobec zastanej rzeczywistości.
C. potrzebę podkreślenia swojej zamożności
D. akceptację panujących stosunków społecznych.