Związek przyczynowo-skutkowy jest przedstawiony w szeregu:

A.  moda na wąsy —► rozwój sarmatyzmu
B.  tęsknota za przeszłością —► moda retro
C.  moda na czarne stroje —► klęska powstania styczniowego
D.  niechęć do rządów komunistycznych —► moda na wysokie buty z cholewami