Napisz charakterystykę wybranej postaci literackiej, dowodząc, że warto ją ukazać w teatrze lub w filmie.

Pamiętaj, że Twoja praca nie powinna być krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca.