1. 2. 3.

Na podstawie rysunków z opakowania czekolady w proszku napisz instrukcję przygotowania czekolady do picia.

...

...

...

...

...

...