Skanowanie 25 stron trwało 15 minut. Ile sekund zajęło średnio skanowanie jednej strony?

Zapisz obliczenia.

 

Odpowiedź: …