Z prostokątnej płyty o wymiarach 30 cm na 40 cm trzeba wyciąć jak największe koło. Jaką średnicę będzie mieć to koło?

A. 15 cm B. 20 cm C. 30 cm D. 40 cm