Dzieci, rozpoczynając grę, wylosowały kostkę domina Finlandia-Niemcy. Które kostki powinny położyć po obu jej stronach, aby obok siebie znalazły się wyłącznie nazwy państw leżących nad Bałtykiem?


 

A. I i II B. I i IV  C. II i III  D. III i IV