Adam miał kilkanaście samochodzików. Ustawiał je w rzędach – po tyle samo w każdym rzędzie. Zauważył, że w ten sposób można ustawić samochodziki w dwóch lub trzech, ale nie w czterech rzędach. Ile samochodzików miał Adam?

A. 18 B. 16 C. 14 D. 12