Film rozpoczął się o godzinie 19.18, a zakończył o 21.04. Trzy razy był przerywany dwuminutowymi blokami reklam. Ile minut trwałby ten film, gdyby wyświetlono go bez reklam?

A. 100 minut. B. 106 minut. C. 128 minut. D. 134 minuty.