W jakim znaczeniu użyto w tym wierszu słowa kocioł?

A. Duże naczynie do gotowania.
B. Zagmatwana sytuacja, bałagan.
C. Instrument podobny do bębna.
D. Okrążenie wojsk przez nieprzyjaciela.