Autor używa wyrazów dźwiękonaśladowczych, aby

A. oddać atmosferę nawałnicy.
B. scharakteryzować najeźdźców.
C. przedstawić poranek po bitwie.
D. opisać wygląd krajobrazu po burzy.