Które słowa świadczą o tym, że postać mówiąca jest uczestnikiem wydarzeń?

A. Szalała burza w nocy.
B. Potem wszystko ucichło.
C. Lśnią kałuże jak tarcze...
D. Gdy świtem wychodzę...