Co autor chce podkreślić poprzez porównanie burzy do bitwy?

A. Grozę burzy.
B. Odwagę rycerzy.
C. Gwałtowność wiatru.
D. Dzikość najeźdźców.