Chęć udziału w wycieczce zgłosiło 21 osób. Ile co najmniej osób powinno się jeszcze zgłosić, aby koszt wycieczki dla każdego uczestnika był najniższy z możliwych?

A. 6 osób. B. 13 osób. C. 20 osoby. D. 26 osoby.