Ilu co najmniej uczestników musi pojechać na wycieczkę, aby jej cena od osoby była niższa niż 50 zł?

A. 26 osób. B. 27 osób. C. 33 osoby. D. 34 osoby.