W pierwszym akapicie autor posługuje się czasownikami w 1. osobie liczby mnogiej, żeby

A. nawiązać bliższy kontakt z odbiorcą.
B. wyrazić swoją fascynację filmami akcji.
C. ocenić żywiołowe reakcje widzów na film.
D. zachęcić widzów do wspólnego oglądania filmów.