Sformułowanie magia kina, użyte w pierwszym akapicie, podkreśla

A. złożoność procesu tworzenia filmów.
B. niezwykłą siłę oddziaływania kina.
C. tempo rozwoju technik filmowych.
D. ścisły związek kina z fantastyką.