Które wydarzenie z historii kina powinno być opisane w pustej kratce ?

A. Skonstruowanie kinematografu.
B. Pierwszy na świecie seans filmowy.
C. Pokaz pierwszego filmu dźwiękowego.
D. Początek produkcji kolorowych filmów.