Czym filmy braci Lumière różniły się od filmów wcześniejszych?

A. Oglądano je tylko przez wizjer.
B. Wyświetlano je na ekranie.
C. Stwarzały wrażenie ruchu.
D. Były czarno-białe i nieme.