Które ujęcie wywołało panikę na pokazie filmu braci Lumière?

A. B. C. D.