Pierwsza na świecie publiczna projekcja filmu odbyła się w roku

A. 1878 B. 1889  C. 1895  D. 1900