Napisz podanie do dyrektora teatru zawierające prośbę o wypożyczenie kostiumów dla aktorów grających w szkolnym przedstawieniu Antygony. Wymień trzy postacie z trage­dii Sofoklesa, dla których będą one potrzebne. Nie wprowadzaj do podania swego nazwi­ska i nazwy miejscowości, w której mieszkasz.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...